Language of document :

Tožba, vložena 27. decembra 2007 - Bosman proti Svetu

(Zadeva F-145/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Pierre Bosman (Lebbeke, Belgija) (zastopnika: T. Bontinck in P. S. Gennari Curlo, odvetnika)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti individualne odločbe z dne 28. februarja 2007, s katero je bila pri izračunu pravic do starostne pokojnine zavrnjena odobritev gospodinjskega dodatka.

Predlogi tožeče stranke

Odločba o določitvi pravic do starostne pokojnine z dne 27. februarja 2007 naj se razglasi za nično;

toženi stranki naj se naloži plačilo gospodinjskega dodatka, za katerega je zaprosila tožeča stranka, od 1. marca 2007 dalje;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

____________