Language of document :

3. jaanuaril 2008 esitatud hagi -Marcuccio versus komisjon

(Kohtuasi F-3/08)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi sisu kirjeldus

Hagi, mis on esitatud kostja otsuse peale lükata tagasi hageja taotlus saada talle adresseeritud, ingliskeelse teatise tõlge itaalia keelde.

Hageja nõuded

Tühistada 15. veebruari 2007. aasta teatis prot. RELEX.K7/PL/dg D(2007)502497

tühistada mis tahes vormis otsus, millega kostja lükkas tagasi hageja 27. jaanuari 2007. aasta taotluse ametisse nimetavale asutusele;

tühistada vajalikus ulatuses mis tahes vormis otsus, millega jäeti rahuldamata hageja 26. mai 2007. aasta kaebus ametisse nimetavale asutusele;

mõista kostjalt välja kahju, mis tekkis hagejale nende aktide tõttu, mille tühistamist ta taotles, summas 1000 eurot või suuremas või väiksemas summas, mida Avaliku Teenistuse Kohus peab õigeks ja õiglaseks;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________