Language of document :

Tožba, vložena 3. januarja 2008 - Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-3/08)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet

Tožba, vložena zoper odločbo tožene stranke, s katero je bila zavrnjena prošnja tožeče stranke, da dopis, ki je bil sestavljen v angleščini, prejme preveden v italijanščino.

Predlogi tožeče stranke

za ničnega naj se razglasi dopis z dne 15. februarja 2007, št. RELEX.K7/PL/dg D(2007) 502497;

za nično naj se razglasi odločitev tožene stranke, sprejeta v katerikoli obliki, da se zavrne zahteva tožeče stranke z dne 27. januarja 2007, naslovljena na organ za imenovanje;

za nično naj se v potrebnem delu razglasi odločitev tožene stranke, sprejeta v katerikoli obliki, o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke z dne 26. maja 2007;

toženi stranki naj se naloži, da tožeči stranki nadomesti škodo, ki ji je nastala zaradi dejanj, katerih razveljavitev se zahteva, v višini 1000 eurov, oziroma višjem ali nižjem znesku, za katerega Sodišče za uslužbence meni, da je primeren;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

____________