Language of document : ECLI:EU:F:2008:149

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE

(első tanács)

2008. november 25.

F‑145/07. sz. ügy

Pierre Bosman

kontra

az Európai Unió Tanácsa

„Közszolgálat – Korábbi szerződéses alkalmazott – Öregségi nyugdíj – Háztartási támogatás – Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 109. cikkének (3) bekezdése”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben P. Bosman az öregségi nyugdíj összegének az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 109. cikke (3) bekezdése alapján történő kiszámítása során a háztartási támogatásra való jogosultságának elismerését megtagadó 2007. február 28‑i tanácsi határozat megsemmisítését kéri.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. A felperes viseli az összes költséget, vagyis saját költségein felül köteles viselni a Tanács költségeit is.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek – Helyi alkalmazottak – A szerződéses alkalmazottakéval egyenértékű csoport – Kizártság

2.      Tisztviselők – Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek – Egyenlő bánásmód – A szerződéses alkalmazottak és a helyi alkalmazottak öregségi nyugdíjának számítása közötti különbség

(Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek, 109. cikk, (3) bekezdés)

3.      Tisztviselők – Nyugdíjak – Öregségi nyugdíj – Kiszámítás

(Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek, 109. cikk, (3) bekezdés)

1.      Azon előfeltevés, hogy a helyi alkalmazottak jogállása egyszerűen „átültetésre” kerül az egyéb alkalmazottakra vonatkozó új alkalmazási feltételekben létrehozott új, szerződéses alkalmazotti csoport keretében, megalapozatlan; ugyanis még ha feltételezzük is, hogy a szerződéses alkalmazottak csoportja valóban azért hozták létre, hogy idővel a helyi alkalmazottak csoportjának helyébe lépjen, ahogyan egyébként az is célja, hogy átvegye a kisegítő alkalmazottak helyét, ettől még a közösségi jogalkotó az alkalmazottak új csoportját létrehozva azt a helyi alkalmazottakétól eltérő jogi és pénzügyi rendszerbe illesztette, ezáltal a korábbi helyi alkalmazott nem tekinthető a szerződéses alkalmazottak csoportjával egyenértékű csoportba tartozónak.

(lásd a 36. pontot)

Hivatkozás:

a Közszolgálati Törvényszék F‑61/05. sz., Dalmasso kontra Bizottság ügyben 2008. április 24‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2008., I‑A‑1‑0000. o. és II‑A‑1‑0000. o.) 78. pontja.

2.      A közösségi jogalkotó bármikor szabadon megalkothatja a személyzeti szabályzat azon módosításait, melyeket a szolgálat érdekében állónak tart, és az érintett tisztviselők vagy alkalmazottak számára a jövőre nézve kedvezőtlenebb rendelkezéseket fogadhat el, feltéve hogy az új szabályozás által kifejezetten érintett személyek azonos bánásmódban részesülnek.

Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 109. cikke (3) bekezdése világos és pontos rendelkezéseinek alkalmazása révén minden szerződéses alkalmazott azonos bánásmódban részesül annyiban, amennyiben e rendelkezések azon alapvető és elengedhetetlen feltételen nyugszanak, hogy az öregségi nyugdíjra való jogosultság kiszámítása során akkor részesülhet háztartási támogatásban, ha szerződéses alkalmazottként több mint három évet állt alkalmazásban. Még ha marginális helyzetekben az általános és elvont szabályozás nehézségeket eredményez is, nem lehet a jogalkotónak felróni, hogy különböző kategóriák között különbséget tett, mivel az az általa elérni kívánt célra tekintettel lényegénél fogva nem valósít meg hátrányos megkülönböztetést.

(lásd a 41., 44., 46. és 47. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 147/79. sz., Hochstrass kontra Bíróság ügyben 1980. október 16‑án hozott ítéletének (EBHT 1980., 3005. o.) 14. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék fent hivatkozott Dalmasso kontra Bizottság ügyben hozott ítéletének 78. pontja.

3.      A szerződéses alkalmazott díjazásának kiszámításakor a háztartási támogatáshoz való jog elismerése nem tekinthető az öregségi nyugdíj kiszámításakor e kedvezmény figyelembevételére vonatkozó konkrét, feltétlen és egybehangzó ígéretnek, és semmi esetre sem biztosít a szerződéses alkalmazott számára az említett támogatásra való szerzett jogot, ugyanis a díjazás és a nyugdíj két különböző, eltérő szabályok alá tartozó igazgatási helyzetre vonatkozik.

(lásd az 54. és 55. pontot)