Language of document : ECLI:EU:F:2009:28

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2009 m. kovo 31 d.

Byla F‑146/07

Luigi Marcuccio

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Prašymas atlikti tyrimą dėl su ieškovu nutikusio įvykio – Ieškinys dėl žalos atlyginimo – Akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys – Akivaizdus nepriimtinumas“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo L. Marcuccio prašo panaikinti Komisijos sprendimą netenkinti jo prašymo atlikti įvykio, nutikusio jam dirbant Komisijos delegacijoje Angoloje, tyrimą ir atlyginti dėl minėto įvykio patirtą žalą.

Sprendimas: Atmesti ieškinį kaip iš dalies akivaizdžiai nepriimtiną ir iš dalies akivaizdžiai teisiškai nepagrįstą. Priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Ieškinys – Išankstinis administracinis skundas – Terminai – Teisės praradimas praleidus terminą – Atnaujinimas – Sąlyga – Naujas faktas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

Galimybė pateikti prašymą pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 1 dalį neleidžia pareigūnui nepaisyti šių nuostatų 90 ir 91 straipsniuose numatytų ieškinio pareiškimo terminų ir netiesiogiai užginčyti laiku neapskųsto ankstesnio sprendimo. Tik remiantis naujais ir esminiais faktais galima pateisinti prašymo peržiūrėti galutiniu tapusį ankstesnį sprendimą pateikimą.

(žr. 39 ir 47 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1986 m. lapkričio 13 d. Sprendimo Becker prieš Komisiją, 232/85, Rink. p. 3401, 8 punktas.