Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portugal) den 4. november 2020 – NM, NR, BA, XN og FA mod Sata Air Açores – Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos, SA

(Sag C-578/20)

Processprog: portugisisk

Den forelæggende ret

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores

Parter i hovedsagen

Sagsøger: NM, NR, BA, XN og FA

Sagsøgt: Sata Air Açores – Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos, SA

Præjudicielt spørgsmål

Skal en strejke blandt det personale, der er ansat til at vedligeholde et luftfartsselskabs fly, anses for at udgøre en usædvanlig omstændighed som omhandlet i artikel 5, stk. 3, i forordning (EF) nr. 261/2004 1 , når luftfartsselskabet har afholdt møder og forhandlet i et forsøg på at afblæse strejken, uden at dette imidlertid er lykkedes?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11.2.2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (EUT 2004, L 46, s. 1).