Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Πορτογαλία) στις 4 Νοεμβρίου 2020 – NM, NR, BA, XN, FA κατά Sata Air Açores – Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos, SA

(Υπόθεση C-578/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η πορτογαλική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγοντες: NM, NR, BA, XN, FA

Εναγομένη: Sata Air Açores – Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos, SA

Προδικαστικό ερώτημα

Πρέπει να γίνει δεκτό ότι απεργία του προσωπικού αερομεταφορέα, το οποίο απασχολείται στον τομέα της συντηρήσεως αεροσκαφών, συνιστά έκτακτη περίσταση κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΚ) 261/20041 , όταν ο αερομεταφορέας προέβη ατελέσφορα σε συναντήσεις και διαπραγματεύσεις με σκοπό τη ματαίωσή της;

____________

1 Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91 (ΕΕ 2004, L 46, σ. 1).