Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Østre Landsret (Taani) 9. novembril 2020 – Ligebehandlingsnævnet A esindajana versus HK/Danmark ja HK/Privat

(kohtuasi C-587/20)

Kohtumenetluse keel: taani

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Østre Landsret

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Ligebehandlingsnævnet A esindajana

Kostjad: HK/Danmark ja HK/Privat

Menetlusse astuja: Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)

Eelotsuse küsimus

Kas direktiivi 2000/78/EÜ1 artikli 3 lõike 1 punkti a tuleb tõlgendada nii, et direktiivi kohaldamisalasse kuulub [eelotsusetaotluses] kirjeldatud asjaoludel ka ametiühingu poliitiliselt valitud valdkonnavolinik?

____________

1 Nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiiv 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel (EÜT 2000, L 303, lk 16; ELT eriväljaanne 05/04, lk 79).