Language of document :

2021 m. sausio 12 d. Oberster Gerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Uniqa Versicherungen AG / VU

(Byla C-18/21)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberster Gerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Uniqa Versicherungen AG

Kita kasacinio proceso šalis: VU

Prejudicinis klausimas

Ar 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1896/2006, nustatančio Europos mokėjimo įsakymo procedūrą1 , 20 ir 26 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama sustabdyti šio reglamento 16 straipsnio 2 dalyje numatytą 30 dienų terminą prieštaravimo dėl Europos mokėjimo įsakymo pareiškimui pateikti, kaip tai numatyta Austrijos Bundesgesetz betreffend Begleitmaßnahmen zu COVID-19 in der Justiz (Federalinis įstatymas dėl COViD-19 lydimųjų priemonių teisingumo sistemoje) 1 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią visi procesiniai terminai civilinėse bylose, pradėti skaičiuoti po 2020 m. kovo 21 d. arba dar nepasibaigę iki šios datos, sustabdomi iki 2020 m. balandžio 30 d. ir vėl pradedami skaičiuoti nuo 2020 m. gegužės 1 d.?

____________

1 OL L 399, 2006, p. 1.