Language of document :

Žalba koju su 15. prosinca 2020. podnijeli Les Mousquetaires i ITM Entreprises SAS protiv presude Općeg suda (deveto prošireno vijeće) od 5. listopada 2020. u predmetu T-255/17, Les Mousquetaires i ITM Entreprises/Komisija

(predmet C-682/20 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelji: Les Mousquetaires S.A.S., ITM Entreprises S.A.S. (zastupnici: N. Jalabert-Doury i K. Mebarek, odvjetnici)

Druge stranke u postupku: Europska komisija, Vijeće Europske unije

Zahtjevi

ukinuti točku 2. presude koju je Opći sud donio u predmetu T-255/17;

prihvatiti zahtjeve koje su tužitelji podnijeli u prvostupanjskom postupku i poništiti Odluku Europske Komisije C(2017) 1057 od 9. veljače 2017. kao i, Odluku C(2017) 1361 od 21. veljače 2017., kojima se društvima Intermarché i Les Mousquetaires kao i svim društvima koja su pod njihovom izravnom ili neizravnom kontrolom nalaže da dopuste provođenje pretrage u skladu s člankom 20. stavcima 1. i 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003;

naložiti Europskoj Komisiji snošenje svih troškova postupka, uključujući postupak pred Općim sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvi žalbeni razlog temelji se na pogreškama koje se tiču prava i nedostatku u obrazloženju u okviru analize i djelotvornosti pravnih sredstava koja se tiču provođenja pretraga.

Drugi žalbeni razlog temelji se na povredi članka 6. i 8. EKLJP‐a, članka 296. UFEU-a i članka 20. stavka 4. Uredbe br. 1/2003 zbog toga što je Opći sud povrijedio obvezu obrazlaganja i ograničenja odluka o pretrazi.

Treći žalbeni razlog temelji se na pogrešci koja se tiče prava i povredi Uredbe br. 1/2003 zbog toga što je Opći sud zaključio da se uredba ne primjenjuje na postupovnu fazu „prije donošenja odluka kojima se prigovara počinjenje povrede.

Četvrti žalbeni razlog temelji se na povredi članka 6. i 8. EKLJP‐a i članka 19. Uredbe br. 1/2003 zbog toga što je Opći sud zaključio da su elementi zahvaćeni formalnim i materijalnim nepravilnostima dovoljno ozbiljne indicije.

Peti žalbeni razlog temelji se na nedostatku u obrazloženju koji je posljedica nepostojanja kontrole dokazne vrijednosti navedenih indicija i pogreške u njihovoj kvalifikaciji.

____________