Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. prosinca 2020. uputio Bundesarbeitsgericht (Njemačka) – Industriegewerkschaft Metall (IG Metall) i ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

(predmet C-677/20)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesarbeitsgericht

Stranke glavnog postupka

Podnositelji zahtjeva, žalitelji: Industriegewerkschaft Metall (IG Metall), ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Druge stranke u postupku: SAP SE, SE-Betriebsrat der SAP SE, Konzernbetriebsrat der SAP SE, Deutscher Bankangestellten-Verband e. V., Christliche Gewerkschaft Metall (CGM), Verband angestellter Akademiker und leitender Angestellter der chemischen Industrie e. V.

Prethodno pitanje

Je li članak 21. stavak 6. Gesetza über die Beteiligung der Arbeitnehmer in einer Europäischen Gesellschaft (Zakon o sudjelovanju radnika u Europskom društvu), iz kojeg u slučaju osnivanja SE-a [Societas Europea, europsko društvo] sa sjedištem u Njemačkoj preoblikovanjem proizlazi da za određeni dio članova nadzornog odbora iz redova radnika treba osigurati zaseban postupak izbora onih osoba koje predlažu sindikati, u skladu s člankom 4. stavkom 4. Direktive Vijeća 2001/86/EZ od 8. listopada 2001. o dopuni Statuta Europskoga društva u pogledu sudjelovanju radnika1 ?

____________

1     SL 2001., L 294, str. 22.