Language of document :

A Bundesarbeitsgericht (Németország) által 2020. december 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Industriegewerkschaft Metall (IG Metall) és ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

(C-677/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesarbeitsgericht

Az alapeljárás felei

Felperesek, fellebbezők és felülvizsgálati kérelmet előterjesztő felek: Industriegewerkschaft Metall (IG Metall), ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

További résztvevők: SAP SE, SE-Betriebsrat der SAP SE, Konzernbetriebsrat der SAP SE, Deutscher Bankangestellten-Verband e. V., Christliche Gewerkschaft Metall (CGM), Verband angestellter Akademiker und leitender Angestellter der chemischen Industrie e. V.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Összeegyeztethető-e az európai részvénytársaság statútumának a munkavállalói részvételre vonatkozó kiegészítéséről szóló, 2001. október 8-i 2001/86/EK tanácsi irányelv1 4. cikkének (4) bekezdésével a Gesetz über die Beteiligung der Arbeitnehmer in einer Europäischen Gesellschaft (az európai részvénytársaságban való munkavállalói részvételéről szóló törvény) 21. §-ának (6) bekezdése, amelyből a németországi székhelyű európai részvénytársaság átalakulással történő alapításának esetében az következik, hogy a felügyelőbizottság munkavállalókat képviselő tagjainak bizonyos része tekintetében külön kiválasztási eljárást kell biztosítani a szakszervezetek által javasolt személyek vonatkozásában?

____________

1 HL 2001. L 294., 22. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 4. kötet, 272. o.