Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 7. prosince 2020 společností Laboratorios Ern, S.A., proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 5. října 2020 ve věci T-53/19, SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret AŞ v. EUIPO – Laboratorios Ern (apiheal)

(Věc C-678/20 P)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka): Laboratorios Ern, S.A. (zástupci: T. González Martínez a R. Guerras Mazón, abogados)

Další účastníci řízení: SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret AŞ a Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

Usnesením ze dne 18. března 2021 Soudní dvůr (senát rozhodující o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) odmítl kasační opravný prostředek a rozhodl, že Laboratorios Ern ponese vlastní náklady řízení.

____________