Language of document :

Odvolanie podané 7. decembra 2020: Laboratorios Ern, S.A. proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 5. októbra 2020 vo veci T-53/19, SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret AŞ/EUIPO – Laboratorios Ern (apiheal)

(vec C-678/20 P)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Laboratorios Ern, S.A. (v zastúpení: T. González Martínez a R. Guerras Mazón, abogados)

Ďalší účastníci konania: SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret AŞ a Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Uznesením z 18. marca 2021 Súdny dvor (komora príslušná prijímať odvolania) odmietol odvolanie ako neprípustné a rozhodol, že Laboratorios Ern je povinná nahradiť trovy konania.

____________