Language of document :

Appel iværksat den 16. december 2020 af smart things solutions GmbH til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 15. oktober 2020 i sag T-48/19, smart things solutions mod EUIPO – Samsung Electronics (smart:)things)

(Sag C-681/20 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: smart things solutions GmbH (ved Rechtsanwalt R. Dissmann)

De andre parter i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) og Samsung Electronics GmbH

Domstolen (Afdelingen for bevilling af appel) har ved kendelse af 24. marts 2021 besluttet, at appellen ikke admitteres, og bestemt, at smart things solutions GmbH bærer sine egne omkostninger.

____________