Language of document :

Pritožba, ki jo je 16. decembra 2020 vložila smart things solutions GmbH zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 15. oktobra 2020 v zadevi T-48/19, smart things solutions/EUIPO – Samsung Electronics (smart:)things)

(Zadeva C-681/20 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: smart things solutions GmbH (zastopnik: R. Dissmann, Rechtsanwalt)

Drugi stranki v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), Samsung Electronics GmbH

Sodišče (senat za dopustitev pritožb) je s sklepom z dne 24. marca 2021 odločilo, da se pritožba ne dopusti in da nosi družba smart things solutions GmbH svoje stroške.

____________