Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 17 de Barcelona (Španielsko) 15. decembra 2020 – Administración General del Estado/Ayuntamiento de Les Cabanyes

(vec C-679/20)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 17 de Barcelona

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Administración General del Estado

Žalovaný: Ayuntamiento de Les Cabanyes

Uznesením zo 6. mája 2021 Súdny dvor (deviata komora) vyhlásil, že zjavne nemá právomoc odpovedať na prejudiciálne otázky, ktoré položil Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 17 de Barcelona uznesením z 11. decembra 2020.

____________