Language of document :

Жалба, подадена на 31 декември 2020 г. от Ultrasun AG срещу определението, постановено от Общия съд (шести състав) на 20 октомври 2020 г. по дело T-805/19, Ultrasun AG/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

(Дело C-722/20 P)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Ultrasun AG (A. Mühlendahl, H. Hartwig, Rechtsanwälte)

Друга страна в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

С определение от 25 март 2021 г. Съдът на Европейския съюз (състав по допускането на обжалване) не допусна до разглеждане подадената жалба и постанови жалбоподателката да понесе направените от нея съдебни разноски.

____________