Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 31. prosince 2020 Ultrasun AG proti usnesení Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 20. října 2020 ve věci T-805/19, Ultrasun AG v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

(Věc C-722/20 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Ultrasun AG (zástupci: A. Mühlendahl, H. Hartwig, advokáti)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

Soudní dvůr Evropské unie (senát rozhodujícího o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) usnesením ze dne 25. března 2021 neuznal kasační opravný prostředek za přijatelný a rozhodl, že účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek ponese vlastní náklady řízení.

____________