Language of document :

Žalba koju su 12. veljače 2021. podnijeli Vincent Thunus, Jaime Barragán, Marc D’hooge, Alexandra Felten, Christophe Nègre, Patrick Vanhoudt protiv presude Općeg suda (prvo vijeće) od 2. prosinca 2020. u predmetu T-318/19, Thunus i dr./EIB

(predmet C-91/21 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelji: Vincent Thunus, Jaime Barragán, Marc D’hooge, Alexandra Felten, Christophe Nègre, Patrick Vanhoudt (zastupnik: L. Levi, odvjetnica)

Druga stranka u postupku: Europska investicijska banka

Žalbeni zahtjev

ukinuti presudu Općeg suda od 2. prosinca 2020. u predmetu T-318/19;

posljedično, presuditi u korist tužbenog zahtjeva tužiteljâ iz prvostupanjskog postupka i stoga:

proglasiti ovu žalbu dopuštenom i osnovanom, uključujući prigovor nezakonitosti koji ona sadržava;

posljedično:

poništiti odluku sadržanu u platnim listama tužiteljâ za veljaču 2019., odluku kojom se godišnja prilagodba osnovne plaće ograničava na 0,8 % za 2019. godinu i, prema tome, poništiti slične odluke sadržane u kasnijim platnim listama;

prema tome, naložiti tuženiku da, na ime naknade imovinske štete, isplati (i) iznos plaće koji odgovara primjeni godišnje prilagodbe za 2019. godinu odnosno povećanje od 1,2 % za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019.; (ii) iznos plaće koji odgovara posljedicama primjene godišnje prilagodbe od 0,8 % za 2019. godinu na iznose plaća koje će se isplaćivati od siječnja 2019.; (iii) zatezne kamate na iznose dugovanih plaća do potpune isplate dugovanih iznosa pri čemu se primjenjiva stopa zateznih kamata izračunava po stopi koju određuje Europska središnja banka za glavne operacije refinanciranja, koja se primjenjivala tijekom predmetnog razdoblja, uvećanoj za tri postotna boda;

naložiti tuženiku snošenje svih troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Povreda pravila o nadležnosti autora akta – Povreda članka 18. Poslovnika – Iskrivljavanje spisa – Povreda obveze obrazlaganja suda

Povreda prava na savjetovanje s odborom osoblja – Iskrivljavanje spisa

Povreda obveze obrazlaganja – Iskrivljavanje spisa – Povreda obveze obrazlaganja suda

Povreda obveze dužne pažnje i načela proporcionalnosti

____________