Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a doua) din 14 octombrie 2010 - Deutsche Telekom AG/Comisia Europeană, Vodafone D2 GmbH, fostă Vodafone AG & Co. KG, fostă Arcor AG & Co. KG și alții

(Cauza C-280/08 P)1

(Recurs - Concurență - Articolul 82 CE - Piețele serviciilor de telecomunicații - Acces la rețeaua fixă a operatorului tradițional - Prețuri cu ridicata pentru serviciile intermediare de acces la bucla locală furnizate concurenților - Prețuri cu amănuntul pentru serviciile de acces furnizate abonaților - Practici tarifare ale unei întreprinderi dominante - Comprimarea marjelor concurenților - Prețuri aprobate de autoritatea de reglementare națională - Marjă de manevră a întreprinderii dominante - Imputabilitatea încălcării - Noțiunea "abuz" - Criteriul concurentului la fel de eficient - Calcularea comprimării marjelor - Efectele abuzului - Cuantumul amenzii)

Limba de procedură: germana

Părțile

Recurentă: Deutsche Telekom AG (reprezentanți: U. Quack, S. Ohlhoff și M. Hutschneider, Rechtsanwälte)

Celelalte părți în proces: Comisia Europeană (reprezentați: K. Mojzesowicz, W. Mölls și O. Weber, agenți), Vodafone D2 GmbH, fostă Vodafone AG & Co. KG, fostă Arcor AG & Co. KG (reprezentant: M. Klusmann, agent), Versatel NRW GmbH, fostă Tropolys NRW GmbH, fostă CityKom Münster GmbH Telekommunikationsservice, EWE TEL GmbH, HanseNet Telekommunikation GmbH, Versatel Nord GmbH, fostă Versatel Nord-Deutschland GmbH, fostă KomTel Gesellschaft für Kommunikations- und Informationsdienste mbH, NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH, Versatel Süd GmbH, fostă Versatel Süd-Deutschland GmbH, fostă tesion Telekommunikation GmbH, Verstel West GmbH, fostă Versatel West-Deutschland GmbH, fostă Versatel Deutschland GmbH & Co. KG (reprezentant: N. Nolte, Rechtsanwalt)

Obiectul

Recurs introdus împotriva Hotărârii Tribunalului de Primă Instanţă (Camera a cincea extinsă) din 10 aprilie 2008, în cauza T-271/03, Deutsche Telekom/Comisia, prin care Tribunalul a respins acţiunea prin care se solicita anularea Deciziei 2003/707/CE a Comisiei din 21 mai 2003 referitoare la o procedură de aplicare a articolului 82 CE (Cauzele COMP/C 1/37.451, 37.578, 37.579 - Deutsche Telekom AG) (JO L 263, p. 9) și, cu titlu subsidiar, reducerea amenzii aplicate reclamantei - Abuz de poziţie dominantă - Preţuri de acces la reţeaua fixă de telecomunicaţii în Germania - Caracterul abuziv al practicilor privind preţul avute de o întreprindere dominantă care facturează concurenţilor tarife aferente prestaţiilor intermediare pentru accesul la bucla locală mai ridicate decât preţurile cu amănuntul pe care le facturează propriilor abonaţi

Dispozitivul

Respinge recursul.

Obligă Deutsche Telekom AG la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 223, 30.8.2008.