Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 28 juni 2011 - AS mot kommissionen

(Mål F-55/10)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Meddelande om lediga tjänster - Avslag på ansökan om tjänst - Berättigat intresse av att få saken prövad - Invalidiserad tjänsteman - Beslutet om avslag på ansökan om tjänst kan inte skiljas från tillsättningsbeslutet - Föreligger inte - Skillnad mellan tjänstemän som tillhör samma tjänstegrupp och lönegrad i olika karriärsystem - Överensstämmelse mellan lönegrad och tjänst)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: AS (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten N. Lhoëst)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och B. Eggers)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte beakta sökandens ansökan för tjänsten som biblioteksassistent och yrkande om att kommissionen ska förpliktas att utge skadestånd till sökanden som ersättning för ekonomisk och ideell skada.

Domslut

Europeiska kommissionens beslut av den 30 september 2009 att avslå AS ansökan om tjänst ogiltigförklaras.

Europeiska kommissionen ska utge 3 000 euro till AS.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta tre fjärdedelar av AS rättegångskostnader.

AS ska bära en fjärdedel av sina rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 246, 11.9.2010, s. 43.