Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 25. septembra 2012 – Bermejo Garde proti EESO

(Zadeva F-51/10)1

(Javni uslužbenci – Uradniki – Zaposlovanjev – Obvestilo o prostem delovnem mestu– Akt, ki posega v položaj – Pravni interes – Jezikovne zahteve– Organ, pristojen za izdajo obvestila o prostem delovnem mestu – Urad EESO)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Moises Bermejo Garde (Bruselj, Belgija) (zastopnik: L. Levi, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) (zastopnika: M. Lernhart, zastopnik, skupaj z B. Wägenbaurjem, odvetnikom)

Predmet

Po eni strani predlog za razglasitev ničnosti razpisa prostega delovnega mesta EESO št. 43/09 za zaposlitev direktorja Direkcije za splošne zadeve ter vseh odločitev, sprejetih na podlagi tega razpisa prostega delovnega mesta. Po drugi strani naj se toženi stranki naloži, da tožeči stranki plača odškodnino.

Izrek

1.    Razpis prostega delovnega mesta ESO št. 43/09 za zaposlitev direktorja Direkcije za splošne zadeve Evropskega ekonomsko-socialnega odbora se razglasi za ničnega.

2.    V preostalem se tožba zavrne.

3.    Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru se naloži plačilo lastnih stroškov in stroškov Moisesa Bermeja Garde.

____________

1     UL C 246, 11.9.2010, str. 42.