Language of document : ECLI:EU:F:2012:136

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

(Camera întâi)


25 septembrie 2012


Cauza F‑51/10


Moises Bermejo Garde

împotriva

Comitetului Economic și Social European (CESE)

„Funcție publică – Funcționari – Recrutare – Anunț pentru ocuparea unui post vacant – Act care lezează – Interesul de a exercita acțiunea – Cerințe lingvistice – Autoritatea competentă să decidă publicarea unui anunț pentru ocuparea unui post vacant – Biroul CESE”

Obiectul: Acțiune introdusă în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a, prin care domnul Bermejo Garde solicită anularea unui anunț pentru ocuparea unui post vacant publicat de CESE

Decizia: Anulează anunțul pentru ocuparea unui post vacant. Respinge în rest acțiunea. CESE suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de reclamant.

Sumarul hotărârii

1.      Acțiune introdusă de funcționari – Act care lezează – Anunț pentru ocuparea unui post vacant – Condiții care exclud funcționarii care pot fi transferați intern sau promovați – Admisibilitate

(Statutul funcționarilor, art. 29, 90 și 91)

2.      Acțiune în anulare – Interesul de a exercita acțiunea – Acțiune prin care se urmărește evitarea repetării în viitor a unei nelegalități care afectează un act al unei instituții a Uniunii – Admisibilitate

(art. 263 TFUE)

3.      Funcționari – Anunț pentru ocuparea unui post vacant – Adoptarea unui nou anunț privind ocuparea unui post vacant care cuprinde diferențe esențiale față de primul anunț – Autoritate competentă

(Statutul funcționarilor, art. 29)

1.      În cazul în care un funcționar are vocația să ocupe, prin transfer intern sau prin promovare, un post vizat de un anunț pentru ocuparea unui post vacant, acest anunț constituie un act care lezează acest funcționar în măsura în care condițiile pe care le definește au ca efect excluderea candidaturii sale.

(a se vedea punctul 36)

Trimitere la:

Curte: 19 iunie 1975, Küster/Parlamentul European, 79/74, punctul 6; 11 mai 1978, De Roubaix/Comisia, 25/77, punctul 8

Tribunalul Funcției Publice: 18 mai 2006, Corvoisier și alții/BCE, F‑13/05, punctul 42; 9 iulie 2009, Torijano Montero/Consiliul, F‑91/07, punctul 27

2.      Un reclamant poate avea interesul de a solicita anularea unui act al unei instituții a Uniunii pentru a nu permite repetarea în viitor a pretinsei nelegalități de care acesta ar fi afectat.

(a se vedea punctul 50)

Trimitere la:

Curte: 7 iunie 2007, Wunenburger/Comisia, C‑362/05 P, punctul 50 și următoarele

3.      Potrivit articolului 72 alineatul (1) a doua liniuță din Regulamentul intern al Comitetului Economic și Social European (CESE), competențele acordate de statut autorității împuternicite să facă numiri sunt exercitate, în raport cu funcționarii cu gradele AD 16, AD 15 și AD 14, de biroul CESE, în ceea ce privește în special aplicarea articolului 29 din statut.

În consecință, un nou anunț pentru ocuparea unui post vacant prin care se urmărește ocuparea, potrivit procedurii de la articolul 29 alineatele (1) și (2) din statut, a postului de director al Direcției afaceri generale a CESE cu gradul AD 14, care cuprinde diferențe esențiale față de primul anunț privind ocuparea unui post vacant în ceea ce privește calificările solicitate, trebuie emis în urma unei noi decizii a biroului, în temeiul articolului 72 din regulamentul intern.

În aceste condiții, prin semnarea unui asemenea nou anunț pentru ocuparea unui post vacant fără ca o nouă decizie a biroului să fi fost adoptată în prealabil în acest sens, președintele CESE și‑a depășit competențele, ceea ce a condus la anularea noului anunț pentru ocuparea unui post vacant.

(a se vedea punctele 60, 61, 65 și 68-71)