Language of document :

Acțiune introdusă la 3 iulie 2010 - Merhzaoui/Consiliul

(Cauza F-52/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Mohamed Merhzaoui (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocați)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei din 12 mai 2010 de stabilire a raportului de evaluare definitiv întocmit în privinţa reclamantului pentru perioada 1 ianuarie 2008-30 iunie 2009

Concluziile reclamantului

anularea deciziei din 12 mai 2010 de stabilire a raportului de evaluare definitiv întocmit în privinţa reclamantului pentru perioada 2008-2009;

obligarea Consiliului Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________