Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 16. novembra 2012 – Ciora proti Komisiji

(Zadeva F-50/12)

(Javni uslužbenci – Objava natečaja EPSO/AD/198/10 – Neuvrstitev v izbirni postopek – Tožba – Neupoštevanje predhodnega postopka – Očitna nedopustnost)

Jezik postopka: romunščina

Stranki

Tožeča stranka: Cătălin Ion Ciora (Bukarešta, Romunija) (zastopnik: M. Bondoc, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet

Javni uslužbenci – Predlog za razglasitev ničnosti odločbe natečajne komisije EPSO/AD/198/10 za vodje enote z romunskim državljanstvom (AD9) o neupoštevanju kandidature tožeče stranke.Izrek1.    Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.2.    C. I. Ciora nosi svoje stroške.