Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 3. detsembri 2012. aasta määrus – BT versus komisjon

(kohtuasi F-45/12)1

(Avalik teenistus – Lepinguline töötaja – Lepingu pikendamata jätmine – Piisavalt põhjendamata hagi – Ilmselgelt vastuvõetamatu hagi)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: BT (Bukarest, Rumeenia) (esindaja: advokaat N. Visan)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja D. Martin)

Ese

Avalik teenistus – Nõue tühistada komisjoni otsus jätta hageja lepingulise töötaja leping pikendamata.

Resolutsioon

Jätta hagi ilmse vastuvõetamatuse tõttu läbivaatamata.

Jätta BT kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

____________

1 ELT C 200, 7.7.12, lk 21.