Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 3 december 2012 – BT / Commissie

(Zaak F-45/12)1

(Openbare dienst – Arbeidscontractant – Niet-verlenging van overeenkomst – Beroep ontoereikend gemotiveerd – Beroep kennelijk niet-ontvankelijk)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: BT (Boekarest, Roemenië) (vertegenwoordiger: N. Visan, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en D. Martin, gemachtigden)

Voorwerp

Openbare dienst – Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de Commissie om de overeenkomst van de verzoekende partij als arbeidscontractant niet te verlengen

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

BT draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

____________

____________

1 PB C 200 van 07/07/12, blz. 21.