Language of document :

2013 vasario 28 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje M prieš EMA

(Byla F-47/12)1

Proceso kalba: prancūzų

Pirmosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

____________

1 OL C 227, 2012 7 28, p. 37.