Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 28 februarie 2013 – M/EMA

(Cauza F-47/12)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei.

____________

____________

1    JO C 227, 28.7.2012, p. 37.