Language of document :

2012 m. balandžio 10 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

(Byla F-45/12)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: ZZ, atstovaujama advokato N. Visan

Atsakovė: Europos Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Komisijos sprendimo nepratęsti ieškovės darbo sutarties panaikinimas.

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2011 m. liepos 27-28 d. ES delegacijos Moldovos Respublikoje sprendimą nepratęsti ieškovės darbo sutarties ir 2011 m. sausio 16 d. Europos Komisijos DG.HR.D.2 sprendimą dėl ieškovės skundo Nr. Rl687/11, pateikto pagal 90 straipsnio 2 dalį.

Nurodyti Europos Komisijai grąžinti ieškovę į kitą ES delegaciją, kad ieškovė išsaugotų teises, įgytas dirbant pagal darbo sutartį nuo 2008 m. iki 2011 m. ES delegacijoje Moldovoje (pasibaigęs bandomasis laikotarpis, surinkti darbo užmokesčio pakopos balai) ir užtikrinti, kad nauja darbo vieta būtų suderinama su EPSO/CAST konkurso, kurį ieškovė laimėjo 2007 m., profiliu.

Nurodyti atsakovei pripažinti ES delegacijos Moldovos Respublikoje padarytą klaidą, kai jai pasiūlė „Charge de Mission Adjoint“ darbo vietą, t. y. klaidą, dėl kurios nuo pirmos darbo sutarties galiojimo dienos tapo neįmanoma įgyvendinti pratęsimo sąlygos, numatytos 4 straipsnio 2 dalyje, ir dėl kurios ieškovei buvo suteiktos žemesnės pareigos ir skiriamos paprastesnės užduotys, nei numatytos ieškovės pareigybės apraše nuo 2008 m. iki 2011 m.

Nurodyti atsakovei atlyginti nematerialią žalą, atsiradusią nuo 2008 m. iki 2011 m. dėl minėtų pažeidimų. Žala turi būti skaičiuojama kas mėnesį pagal skirtumą tarp ieškovės ir vietinio tarnautojo darbo užmokesčio už visą laikotarpį nuo 2008 m. iki 2011 m., nes delegacija: a) tyčia skyrė ieškovei tas pačias užduotis kaip ir vietiniam tarnautojui, neatsižvelgdama į labai skirtingus pareigybių aprašus, b) labai stengėsi sulaikyti ieškovę nuo užduočių atlikimo pagal pareigybės aprašą, c) nuolat neigė, kad ieškovės pareigybė apėmė FCA viršininko pavadavimą.

Nurodyti atsakovei atlyginti materialinę ir nematerialinę žalą „nuo 2011 m. lapkričio 10 d. iki grąžinimo į kitą ES delegaciją ar instituciją“, patirtą dėl 2011 m. liepos 27-28 d. ES delegacijos Moldovos Respublikoje sprendimo nepratęsti ieškovės 3a) kategorijos sutartininkės sutarties. Žala turi būti skaičiuojama remiantis kasmėnesiniu ieškovės darbo užmokesčiu nuo 2011 m. lapkričio 10 d. iki grąžinimo į darbą.

Priteisti iš Europos Komisijos visas bylinėjimosi išlaidas.