Language of document :

23. aprillil 2012 esitatud hagi – ZZ versus Euroopa Komisjon

(kohtuasi F-46/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal ja D. Abreu Caldas)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada konkursi EPSO/AST/111/10 konkursikomisjoni otsus jätta hageja nimi lisamata konkursi edukalt läbinud isikute nimekirja.

Hageja nõuded

tühistada konkursi EPSO/AST/111/10 konkursikomisjoni otsus jätta hageja nimi lisamata konkursi edukalt läbinud isikute nimekirja;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.