Language of document :

Rikors ippreżentat fit-23 ta’ April 2012 – ZZ vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-46/12)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: ZZ (rappreżentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal u D. Abreu Caldas, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Suġġett

L-annullament tad-deċiżjoni tal-Bord tal-Għażla tal-kompetizzjoni EPSO/AST/111/10 li l-isem tar-rikorrent ma jitniżżilx fil-lista tal-kandidati magħżula ta’ din il-kompetizzjoni.

Talbiet tar-rikorrent

tannulla d-deċiżjoni tal-Bord tal-Għażla tal-kompetizzjoni EPSO/AST/111/10 li l-isem tar-rikorrent ma jitniżżilx fil-lista tal-kandidati magħżula ta’ din il-kompetizzjoni;

tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż.