Language of document :

Acțiune introdusă la 23 aprilie 2012 – ZZ/Comisia

(Cauza F-46/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal și D. Abreu Caldas, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei comisiei de evaluare din cadrul concursului EPSO/AST/111/10 de a nu înscrie numele reclamantului pe lista candidaților care au reușit la acest concurs

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei comisiei de evaluare din cadrul concursului EPSO/AST/111/10 de a nu înscrie numele reclamantului pe lista candidaților care au reușit la acest concurs;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.