Language of document :

Žaloba podaná 23. apríla 2012 – ZZ/Komisia

(vec F-46/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia komisie výberového konania EPSO/AST/111/10 nezapísať meno žalobcu do zoznamu úspešných kandidátov tohoto výberového konania

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie komisie výberového konania EPSO/AST/111/10 nezapísať meno žalobcu do zoznamu úspešných kandidátov tohoto výberového konania,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.