Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 16. septembra spriedums – Höpcke/Komisija

(lieta F-46/12) 1

Civildienests – Atklāts konkurss – Paziņojums par konkursu EPSO/AST/111/10 – Neiekļaušana rezerves sarakstā – Prasība uzrakstīt tekstu ar minimālu garumu – Neievērošana

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Dagmar Höpcke (Brisele, Beļģija) (pārstāvji –S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal un D. Abreu Caldas, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – B. Eggers un M. G. Gattinara)PriekšmetsPrasība atcelt konkursa EPSO/AST/111/10 atlases komisijas lēmumu neiekļaut prasītājas uzvārdu konkursa veiksmīgo kandidātu sarakstāRezolutīvā daļa:prasību noraidīt;D. Höpcke sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.