Language of document :

Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tas-16 ta’ Settembru 2013 – Höpcke vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-46/12) 1

(Servizz pubbliku – Kompetizzjoni ġenerali – Avviż ta’ kompetizzjoni EPSO/AST/111/10 – Nuqqas ta’ inklużjoni fil-lista ta’ riżerva – Struzzjoni sabiex test jiġi redatt b’tul minimu – Nuqqas ta’ osservanza)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Dagmar Höpcke (Brussell, il-Belġju) (rappreżentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal u D. Abreu Caldas, avukati)Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: B. Eggers u G. Gattinara, aġenti)SuġġettIt-talba għall-annullament tad-deċiżjoni tal-Bord tal-Għażla tal-kompetizzjoni EPSO/AST/111/10 li l-isem tar-rikorrenti ma jiġix inkluż fil-lista tal-kandidati magħżula ta’ din il-kompetizzjoni.DispożittivIr-rikors huwa miċħud.D. Höpcke għandha tbati l-ispejjeż tagħha u hija kkundannata tbati l-ispejjeż sostnuti mill-Kummissjoni Ewropea.