Language of document : ECLI:EU:F:2013:28

EUROPOS SĄJUNGOSTARNAUTOJŲ TEISMO
PIRMOSIOS KOLEGIJOS PIRMININKO NUTARTIS

2013 m. vasario 28 d.

Byla F‑47/12

M

prieš

Europos vaistų agentūrą (EMA)

„Draugiškas ginčo sprendimas – Procedūros reglamento 69 straipsnio 1 dalis – Šalių susitarimas Tarnautojų teismo iniciatyva – Bylos išbraukimas iš registro“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, kuris EAEB sutarčiai taikomas pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo M prašo panaikinti 2011 m. rugsėjo 15 d. Europos vaistų agentūros sprendimą neskirti jam invalidumo pašalpos.

Sprendimas: Išbraukti bylą F‑47/12, M prieš Europos vaistų agentūrą, iš Tarnautojų teismo registro, susitarus M ir Europos vaistų agentūrai. M ir Europos vaistų agentūra padengia bylinėjimosi išlaidas pagal jų susitarimą.

Santrauka

Pareigūnų ieškiniai – Draugiškas ginčo sprendimas Tarnautojų teisme – Bylos išbraukimas iš registro

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 69 straipsnio 3 dalis)