Language of document : ECLI:EU:F:2013:28

UZNESENIE PREDSEDU PRVEJ KOMORY
SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU EURÓPSKEJ ÚNIE

z 28. februára 2013

Vec F‑47/12

M

proti

Európskej agentúre pre lieky (EMA)

„Urovnanie sporu zmierom – Článok 69 ods. 1 rokovacieho poriadku – Dohoda účastníkov konania na podnet Súdu pre verejnú službu – Výmaz“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou M navrhuje zrušiť rozhodnutie z 15. septembra 2011, ktorým mu Európska agentúra pre lieky (EMA) odmietla priznať podporu v invalidite

Rozhodnutie: Vec F‑47/12, M/EMA, sa vymaže z registra Súdu pre verejnú službu v nadväznosti na dohodu uzatvorenú medzi M a Európskou agentúrou pre lieky. M a Európska agentúra pre lieky znášajú trovy konania podľa ich dohody.

Abstrakt

Žaloby úradníkov – Urovnanie sporu zmierom na Súde pre verejnú službu – Výmaz z registra

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 69 ods. 3)