Language of document :

2020. június 8-án benyújtott kereset – Team Beverage kontra EUIPO – Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung (Team Beverage)

(T-359/20. sz. ügy)

A keresetlevél nyelve: német

Felek

Felperes: Team Beverage AG (Bréma, Németország) (képviselők: O. Spieker, A. Schönfleisch, N. Willich és N. Achilles ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG (Bonn, Németország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a felperes

A vitatott védjegy: a Team Beverage európai uniós szóvédjegy bejelentése – 17 665 704. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2020. április 8-án hozott határozata (R 2727/2019-4. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok

az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. és 47. cikkének megsértése, az (EU) 2018/625 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 10. cikkével összefüggésben;

az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.

____________