Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 18.3.2013 - Datema Hellman Worldwide Logistics BV v. Staatssecretaris van Financiën

(Asia C-130/13)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hoge Raad der Nederlanden

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Datema Hellman Worldwide Logistics BV

Vastapuoli: Staatssecretaris van Financiën

Ennakkoratkaisukysymykset

Voiko kansallinen tuomioistuin soveltaa suoraan unionin oikeuden periaatetta, jonka mukaan hallinnon on kunnioitettava puolustautumisoikeuksia?

Jos kysymykseen 1 vastataan myöntävästi:

a. Onko unionin oikeuden periaatetta, jonka mukaan hallinnon on kunnioitettava puolustautumisoikeuksia, tulkittava siten, että periaatetta on loukattu, jos hallinto toteuttaessaan adressaatille vastaisen toimenpiteen ei tosin kuullut kyseistä adressaattia ennen päätöksen tekoa, mutta tällä oli kuitenkin tilaisuus tulla kuulluksi myöhemmässä hallinnollisessa (oikaisuvaatimus) vaiheessa, joka edeltää kanteen nostamista kansallisessa tuomioistuimessa?

b. Jos hallinto loukkaa unionin oikeuden mukaista puolustautumisoikeuksien kunnioittamisen periaatetta, määritelläänkö loukkaamisen oikeudelliset seuraamukset kansallisessa oikeudessa?

Jos kysymykseen 2b vastataan kieltävästi: mitä seikkoja kansallinen tuomioistuin voi ottaa huomioon oikeudellisten seuraamusten määräämisessä ja voiko se erityisesti ottaa huomioon sen, että menettely olisi johtanut toisenlaiseen tulokseen, jos hallinto ei olisi loukannut unionin oikeuden puolustautumisoikeuksien kunnioittamisen periaatetta?

____________