Language of document :

2013 m. kovo 18 d. Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Datema Hellman Worldwide Logistics BV prieš Staatssecretaris van Financiën

(Byla C-130/13)

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hoge Raad der Nederlanden

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Datema Hellman Worldwide Logistics BV

Kita proceso šalis: Staatssecretaris van Financiën

Prejudiciniai klausimai

Ar Sąjungos teisėje įtvirtintą principą, kad valdžios institucijos turi užtikrinti teisę į gynybą, gali tiesiogiai taikyti nacionalinis teismas?

Jeigu atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas:

Ar Sąjungos teisėje įtvirtintą principą, kad valdžios institucijos turi užtikrinti teisę į gynybą, reikia aiškinti taip, kad jis pažeidžiamas, kai asmuo, dėl kurio ketinama priimti sprendimą, nebuvo išklausytas prieš valdžios institucijai priimant jam nepalankią priemonę, tačiau gavo galimybę būti išklausytas vėliau, per administracinę (skundo nagrinėjimo) procedūrą, kuri vyksta prieš pareiškiant ieškinį nacionaliniame teisme?

Ar Sąjungos teisėje įtvirtinto principo, kad valdžios institucijos turi užtikrinti teisę į gynybą, pažeidimo teisinės pasekmės nustatomos pagal nacionalinę teisę?

Jeigu į antrojo klausimo b dalį būtų atsakyta neigiamai: į kokias aplinkybes gali atsižvelgti nacionalinis teismas nustatydamas teisines pasekmes ir ar jis gali visų pirma atsižvelgti į tai, kad nesant Sąjungos teisėje įtvirtinto principo, jog valdžios institucijos turi užtikrinti teisę į gynybą, pažeidimo procesas būtų klostęsis kitaip?

____________