Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 18. martā iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) - Datema Hellman Worldwide Logistics BV/Staatssecretaris van Financiën

(lieta C-130/13)

Tiesvedības valoda - holandiešu

Iesniedzējtiesa

Hoge Raad der Nederlanden

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Datema Hellman Worldwide Logistics BV

Atbildētājs: Staatssecretaris van Financiën

Prejudiciālie jautājumi:

Vai tiesību uz aizstāvību ievērošanas no administrācijas puses Savienības tiesību princips var tikt tieši piemērots valsts tiesā?

Ja uz 1. jautājumu tiek sniegta apstiprinoša atbilde:

a. Vai tiesību uz aizstāvību ievērošanas no administrācijas puses Savienības tiesību princips ir jāinterpretē tādējādi, ka šis princips ir pārkāpts tad, ja paredzama lēmuma adresāts gan nav ticis uzklausīts pirms tam, kad administrācija pret viņu ir pieņēmusi nelabvēlīgu pasākumu, bet tam ir tikusi dota iespēja tikt uzklausītam turpmāk sekojošajā administratīvā procesa (sūdzības) posmā, kurš notiek pirms prasības celšanas valsts tiesā?

b. Vai tiesību uz aizstāvību ievērošanas Savienības tiesību principa pārkāpuma, ko ir pieļāvusi administrācija, tiesiskās sekas tiek noteiktas atbilstoši valsts tiesībām?

3. Ja uz 2.b jautājumu tiek sniegta noraidoša atbilde: kādus apstākļus valsts tiesa var ņemt vērā, nosakot tiesiskās sekas, un vai tā it īpaši var ņemt vērā to, ka, ja nepastāvētu tiesību uz aizstāvību ievērošanas Savienības tiesību principa pārkāpums, ko ir pieļāvusi administrācija, procesa norise būtu bijusi citāda?

____________