Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 28 януари 2013 г. — Marcuccio/Комисия

(Дело F-92/12)

(Публична служба — Член 34, параграф 1 от Процедурния правилник — Молба, подадена по факс в срока за обжалване и подписана с щемпел, възпроизвеждащ подписа на адвокат или посредством друг начин на възпроизвеждане — Просрочване на жалбата — Явна недопустимост)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Tricase, Италия) (представител: G. Cipressa, адвокат)

Ответник: Европейска комисияПредметИскане за отмяна на решението за извършване на удръжки от пенсията за инвалидност на жалбоподателя с оглед покриването на сумата, която е осъден да заплати като съдебни разноски от Съда на публичната службаДиспозитивОтхвърля жалбата като явно недопустима.Осъжда г-н Marcuccio да понесе направените от него разноски.