Language of document :

Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 28. januar 2013 – Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-92/12)

(Personalesag – artikel 34, stk. 1, i procesreglementet – stævning indgivet pr. fax inden for søgsmålsfristen og underskrevet ved hjælp af et stempel, som gengav en advokats underskrift eller ved hjælp af en anden gengivelsesmetode – sagen anlagt for sent – åbenbart afvisningsgrundlag)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved advokat G. Cipressa)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om at foretage indeholdelser i sagsøgerens invalidepension med henblik på inddrivelse af det beløb, han blev dømt til at betale i retsudgifter af Personaleretten.

Konklusion

Sagen afvises.

Luigi Marcuccio bærer sine egne omkostninger.