Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 28. jaanuari 2013. aasta määrus – Marcuccio versus komisjon

(kohtuasi F-92/12)

(Avalik teenistus – Kodukorra artikli 34 lõige 1 – Faksi teel õigeaegselt esitatud hagiavaldus, millele on alla kirjutatud teatava advokaadi allkirja reprodutseeriva pitsatiga või muul moel reprodutseerides – Hilinenult esitatud hagi – Ilmselge vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon

Ese

Nõue tühistada otsus teha hageja invaliidsushüvitiselt kinnipidamisi, et nõuda sisse summa, mis mõisteti hagejalt välja Avaliku Teenistuse Kohtu kohtukulude katmiseks.

Resolutsioon

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Jätta L. Marcuccio kohtukulud tema enda kanda.