Language of document :

Civildienesta tiesas otrās palātas priekšsēdētāja 2013. gada 28. janvāra rīkojums – Marcuccio/Komisija

(lieta F-92/12)

Civildienests – Reglamenta 34. panta 1. punkts – Pa telefaksu prasības celšanas termiņā iesniegts prasības pieteikums, kas parakstīts, izmantojot zīmogu ar tajā ietvertu advokāta parakstu vai citā veidā attēlotu parakstu – Novēlota prasība – Acīmredzama nepieņemamība

Tiesvedības valoda itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio (Trikase, Itālija) (pārstāvis – G. Cipressa, advokāts)Atbildētāja: Eiropas KomisijaPriekšmetsPrasība atcelt lēmumu veikt ieturējumus no prasītāja invaliditātes pensijas, lai atgūtu summu, kādu Civildienesta tiesa viņam bija piespriedusi samaksāt kā tiesai radītos izdevumusRezolutīvā daļa:prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;L. Marcuccio sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.