Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 28 ianuarie 2013 – Marcuccio/Comisia

(Cauza F-92/12)

[Funcție publică – Articolul 34 alineatul (1) din Regulamentul de procedură – Cerere introductivă depusă prin fax în termenul de introducere a acțiunii și semnată prin intermediul unei ștampile care reproduce semnătura unui avocat sau al unui alt mod de reproducere – Tardivitatea acțiunii – Inadmisibilitate vădită]

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avocat)Pârâtă: Comisia EuropeanăObiectulCerere de anulare a deciziei de executare a reținerilor din prestația de invaliditate a reclamantului pentru recuperarea sumei la care a fost obligat cu titlu de cheltuieli de judecată de Tribunalul Funcției PubliceDispozitivulRespinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.Domnul Marcuccio suportă propriile cheltuieli de judecată.