Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 28. januarja 2013 – Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-92/12)

(Javni uslužbenci – Člen 34(1) Poslovnika – Tožba vložena po telefaksu v predpisanem roku, in podpisana z žigom z vgraviranim podpisom odvetnika ali na kakšen drug način reprodukcije – Prepozno vložena tožba – Očitna nedopustnost)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe o zadržanju izplačila invalidnine tožeči stranki, zaradi povračila sodnih stroškov, katerih plačilo ji je naložilo Sodišče za uslužbence.Izrek1.    Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.2.    L. Marcuccio nosi svoje stroške.