Language of document :

2012. augusztus 21-én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

(F-89/12. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselők: S. Rodrigues, A. Blot és A. Tymen ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A felperes átsorolását mellőző bizottsági határozat megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Személyzeti és Biztonsági Főigazgatóság D Igazgatósága igazgatójának 2012. május 10-én elfogadott és a felperesnek a 2012. május 11-i feljegyzésben megküldött, a felperes 2012. január 25-i panaszát elutasító határozatát;

amennyiben szükséges semmisítse meg a felperes 2011. június 29-i kérelmét elutasító 2011. november 21-i határozatot;

kötelezze az alperest a szükséges korrekciós intézkedések megtételére az előmenetelek egyenértékűsége elve felperes tekintetében való tiszteletben tartásának helyreállítása érdekében;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.